Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
26.listopadu 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Anotace

Máte něco na srdci k této anotaci? Zaspali jsme a už vyšlo nové číslo? Řekněte nám to v diskusi.

Politologická revue

Vychází 2x ročně
Internetové stránky
Aktuální číslo: 2/2005

Studie
Marek Skovajsa: Klasická koncepce politické kultury v díle Gabriela A. Almonda
Miroslav Dopita: Sociální topografie Pierra Bourdieua v českém prostředí
Vít Hloušek: Stále ve znamení kontinuity? Švýcarský stranický systém a jeho vývoj
Klára Weger: Belgické regionální a komunitární volby 13. června 2004. Země na cestě k rozpadu?
Vlastimil Fiala: Vznik politických stran v zemích lusofonní Afriky
Andrea Heroutová: Ideologie a program Falange Española
Petr Štěpánek: Antisemitismus jako složka integrálního nacionalismu strany státoprávní a státoprávně pokrokové

Diskuse
Jan Kysela: Spor o výklad pojmu "volební zákon" snad ukončen
Stanislav Holubec: Vztah sociální struktury a politických orientací
Jana Kavková: Metoda rámcové analýzy a její využití
Pavel Pečínka: "Zelenání" proevropské liberální pravice

Zprávy
Vladimíra Dvořáková: III. Kongres českých politologů
Martin Brabec: Globalizace, ideologie a kultura: Konference "Philosophy and Social Science" 2005
14. ročník mezinárodní konference Philosophy and Social Science

Recenze
Simon Bulmer, Christian Lequesne (eds.): The Member States of the European Union
Regina S. Axelrod, David Leonard Downie, Norman J. Vig (eds.): The Global Environment: Institutions, Law, and Policy
Miroslav Dopita, Antonín Staněk (eds.): Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti
Zdeněk Veselý: Dějiny české politiky v dokumentech
Oskar Krejčí: Politická psychologie
Milan Znoj, Michal Pehr (eds.): Josef Lux a česká politika 90. let
Martin Jeřábek: Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938. Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie.
Evan Burr Burkey: Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ.
William J. Duiker: Ho Či Min (životopis)
Pierre Milza: Evropa v černých košilích